DE REVALIDATIE

Heliomare en Huize Padua

Eind februari 2016 verhuist Jesse van het comacentrum Leijpark in Tilburg naar Heliomare in Wijk aan Zee. Gelukkig een stuk dichter bij huis. Want de afstanden vallen het gezin zwaar. Jesse verblijft in Heliomare op de NAH afdeling voor mensen met niet aangeboren hersenletsel. Maar hij  heeft nog veel moeite met prikkels en is beperkt belastbaar. Bovendien blijkt de opbouw van therapieën in Heliomare niet optimaal voor Jesse’s situatie op dat moment. Op 22 september 2016 wordt Jesse daarom overgebracht naar Huize Padua in Boekel. Dit is een GGZ instelling voor mensen met gedragsstoornissen na NAH. Jesse heeft hier op dat moment geen last meer van, maar Huize Padua heeft veel expertise op het gebied van opbouw van therapieën. Jesse heeft een half jaar in Boekel gewoond en heeft hier met betrokken therapeuten veel vooruitgang geboekt. Op 22 maart 2017 is Jesse weer terug verhuisd naar Heliomare om een volgende stap te zetten in het revalidatieproces.

Therapie vanuit huis

Op 4 augustus 2017 eindigt de interne revalidatieperiode en komt Jesse na 22 maanden thuis. Een heftige en bijzondere periode waarin veel geregeld moet worden. Van een speciale aanbouw aan het huis tot het zoeken naar de juiste begeleiding en therapieën. Na een periode van wennen is het weekschema van Jesse behoorlijk gevuld. Drie keer per week naar fysiotherapie in de plaatselijke sportschool, eens per week logopedie in IJmuiden en een keer per week oefenen in het zwembad en op de mat in Heliomare. En dagelijks heel veel oefenen thuis. Toch denken de ouders van Jesse dat hij grotere stappen in zijn revalidatieproces kan maken. Na veel informeren denken ze dat het Shepherd Pathways centre in Atlanta (Amerika) Jesse verder kan helpen.

Neurofeedback therapie

In 2017 heeft Jesse ruim 30 neurofeedback behandelingen gehad. Dit is een methode waarbij de hersenen getraind worden om zich te herstellen en belangrijke functies terug te krijgen. De therapie laat zien in welke richting het brein zich het beste kan ontwikkelen. Zo worden nieuwe circuits gevormd waardoor het brein beter gaat functioneren. Het kan het bewustzijnsproces versnellen en sociale gerichtheid verbeteren. Uit onderzoek blijkt dat deze methode goede resultaten kan boeken bij NAH.

Shepherd Pathways centre

Op 26 oktober 2017 vertrekt Jesse met zijn ouders naar het Shepherd Pathways centre  in Atlanta, Amerika. Dit centrum is internationaal toonaangevend op het gebied van revalidatie van patiënten met niet-aangeboren-hersenletsel en dwarslaesies. Het verschil met de Nederlandse revalidatiecentra zit onder andere in de intensiteit van de revalidatieprogramma’s en de focus ligt op echte revalidatie (beperken van de beperkingen) in plaats van compensatie. De therapie in het Shepherd centre is bij Jesse gericht op het beter leren spreken en lopen. Jesse blijft minimaal 8 en maximaal 12 weken in Atlanta.