DE STICHTING

Na een ernstig auto ongeluk op 16 oktober 2015 heeft Jesse Welp, een sportieve, gezonde en sociale jongen van 19 jaar oud traumatisch hersenletsel opgelopen. Na twee jaar behandeling, therapie en intensieve zorg loopt Jesse nog steeds aan tegen de ingrijpende gevolgen van zijn letsel. De hersenschade die hij heeft  opgelopen is voor een groot deel blijvend. Maar door gerichte behandeling en prikkels is nog verbetering te behalen in zijn functioneren. Zowel fysiek als geestelijk.
Stichting JESWECAN is opgericht door Karin en Edwin Welp. Het bestuur wordt bemand door zes enthousiaste en betrokken mensen. We richten ons op het organiseren van activiteiten en werven van fondsen. Voor een stabiele en zo zelfstandig mogelijke toekomst voor Jesse. De opgedane ervaring en kennis zetten we ook in voor jongeren die zich in een vergelijkbare situatie als Jesse bevinden.

Doelen stichting JESWECAN

Het organiseren van activiteiten en werven van fondsen voor het geestelijk en lichamelijk verbeteren van de leefsituatie van Jesse. Deze verbetering moet komen uit:
► gerichte intensieve therapieën
► de inzet van therapie en ondersteuning (en eventueel andere benodigde middelen) die nodig zijn voor de ontwikkeling van een bepaalde mate van   zelfstandigheid van Jesse.

Voor de middellange termijn, voorlichting en ondersteuning bieden aan (ouders/verzorgers van) andere jongeren met NAH over de mogelijkheden van intensieve revalidatie zodat zij de zelfde kansen krijgen als Jesse.