DONEREN

Het primaire doel van stichting JESWECAN is om financiële middelen te generen voor een optimaal herstel van Jesse. De komende tijd is de ontwikkeling van Jesse gericht op het beter leren praten en stabieler kunnen bewegen. Hiervoor volgt Jesse een intensief revalidatie programma. Daarnaast heeft Jesse aanvullende therapieën en zorgvoorzieningen nodig. Dit alles heeft één ding gemeen; ze zijn duur en ze creëren veel extra kosten voor de familie. Een deel hiervan wordt vergoed door de zorgverzekering. Maar het is duidelijk dat zonder extra steun, veel hulpmiddelen voor Jesse onbereikbaar blijven. De behoefte loopt in de tienduizenden Euro’s op jaarbasis. We vragen u dus om steun, in de vorm van geld, maar zeker ook in ideeën en tijd!

Verantwoording besteding donaties

Uw bijdrage komt gegarandeerd goed terecht. Geen van de bestuurders ontvangt een vergoeding en veel mensen en bedrijven ondersteunen de stichting in natura. Hierdoor zijn de overheadkosten nihil en worden de donaties nagenoeg in het geheel besteed aan onze doelen. We hebben in 2017 en 2018 ruim  € 60.000 aan donaties ontvangen waar we heel dankbaar voor zijn. Een deel is al gebruikt om de meest urgente, niet gedekte uitgaven rond het verblijf van Jesse en Karin Welp in Atlanta te bekostigen. Lees hier de verantwoording van de uitgaven in 2017 en 2018.

Na onze aanloopfase

We hopen en verwachten dat de stichting na een aanloopfase van een aantal jaar, ook in staat zal zijn om andere jongeren met niet-aangeboren hersenletsel te helpen met kennis en middelen. Tegen die tijd zullen we overwegen een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instellingen) status aan te vragen. Zolang de stichting zich richt op ondersteuning van Jesse, is een ANBI status van onze stichting nog niet mogelijk.

JA, IK WIL DONEREN

Bedrag

Wilt u anoniem doneren?
Maak dan geen gebruik van bovenstaande faciliteit,
maar van ons rekening nummer NL37 ABNA 0810898748, tnv stichting JESWECAN.