VERANTWOORDING 2017 en 2018

Verantwoording 2017

De Stichting heeft in het oprichtingsjaar 2017 in totaal € 38.006,92 aan donaties ontvangen.  We hebben hiervan in totaal € 13.049,88 bijgedragen aan de uitgaven van de familie Welp voor het verblijf van ruim drie maanden in Atlanta aan het Shepherd Center in Atlanta. Dit geld is gebruikt voor onder andere reis- en verblijfkosten, autohuur en een aantal uitgaven aan uitrusting, die niet gedekt worden door verzekeringen of andere bronnen. Daarnaast heeft de Stichting € 285,- aan oprichtings- en geldinzamelingskosten gemaakt. Die kosten zijn laag gebleven. Niet alleen omdat veel werkzaamheden door bestuursleden in eigen beheer en vrije tijd zijn verricht, maar ook doordat derden veelal bereid waren datzelfde te doen. Op 31 December 2017 stond er € 24.722,18 op de rekening van de Stichting.

Verantwoording 2018

Onze Stichting heeft in 2018 in totaal € 26.590,97 aan donaties ontvangen. Hiervan hebben we in 2018 € 23.524,41 bijgedragen aan therapieën en ondersteuning van Jesse. Dit geld is grotendeels gebruikt voor de reis- en verblijfkosten en autohuur voor het verblijf in het Shepherd Center in Atlanta (Amerika). Hier heeft Jesse ruim twee maanden intensieve therapie gevolgd. Daarnaast heeft de Stichting ondersteund bij de aanschaf van een trilplaat en het volgen van zangles aangeschaft. Er is ruim € 3.000,- toegevoegd aan de algemene reserves.

De kosten van onze Stichting zijn ook in 2018 laag gebleven.  Er is in 2018 € 600,– uitgegeven aan bankkosten, drukwerk en onderhoud van de website. Op 31 December 2018 stond er € 29.113,62 op de rekening van de Stichting JESWECAN.

Structurele steun

Een aantal van onze donoren heeft besloten maandelijks een bedrag over te maken. Hier zijn wij als Stichting er blij mee. Op deze manier ontstaat een gestage kasstroom, die het onafhankelijk van speciale acties en incidentele giften, mogelijk maakt meer planmatig te werk te gaan. De Stichting dankt iedereen die een bijdrage heeft geleverd, in welke vorm dan ook. Op dit moment werken we aan onze middellang tot lange termijn plannen die een breder doel dienen. Om dit te bereiken zullen we forse reserves moeten opbouwen die een veelvoud van onze huidige reserves zijn. Binnenkort kunt u hierover meer lezen op onze site.

 

2019-11-11T15:04:02+00:00