VERANTWOORDING 2017 t/m 2019

Verantwoording 2019

In 2019 heeft de Stichting ruim € 17.000,- aan donaties en inkomsten uit georganiseerde activiteiten ontvangen. Daar stond ruim € 4.000,-  aan uitgaven tegenover. De uitgaven zijn vooral besteed aan niet elders te declareren therapieën van Jesse. Ook zijn er uitgaven gedaan voor het organiseren van de benefietavond. De benefietavond heeft netto bijna € 9.000,- opgeleverd. Dankzij deze resultaten heeft de Stichting in 2019 bijna € 13.000 aan de reserves kunnen toevoegen, waarmee het totale gereserveerde bedrag op bijna € 42.000,- komt.

De reserves worden de komende jaren in principe aangewend voor de ondersteuning van therapieën en hulpmiddelen die elders niet of onvoldoende worden vergoed. Daarnaast is het gereserveerd voor onderzoek naar de mogelijkheden voor alternatieve huisvesting voor Jesse én als buffer voor de eventuele toekomstige uitgaven die met alternatieve huisvesting gepaard gaan.

Verantwoording 2018

In 2018 heeft onze stichting € 26.590,97 aan donaties ontvangen. Hiervan hebben we € 23.524,41 bijgedragen aan therapieën en ondersteuning van Jesse. Dit geld is grotendeels gebruikt voor de reis- en verblijfkosten en autohuur voor het verblijf in het Shepherd Center in Atlanta (Amerika). Daarnaast heeft de Stichting ondersteund bij de aanschaf van een trilplaat en het volgen van zangles. Er is ruim € 3.000,- toegevoegd aan de algemene reserves. De kosten  zijn ook in 2018 laag gebleven. Er is € 600,– uitgegeven aan bankkosten, drukwerk en onderhoud van de website. Op 31 December 2018 stond er € 29.113,62 op de rekening van de Stichting JESWECAN.

Verantwoording 2017

De Stichting heeft in het oprichtingsjaar 2017 in totaal € 38.006,92 aan donaties ontvangen.  Hiervan is € 13.049,88 bijgedragen aan het verblijf van ruim drie maanden in het Shepherd Center in Atlanta. Daarnaast heeft de Stichting € 285,- aan oprichtings- en geldinzamelingskosten gemaakt. Die kosten zijn laag gebleven. Niet alleen omdat veel werkzaamheden door bestuursleden in eigen beheer en vrije tijd zijn verricht, maar ook doordat derden veelal bereid waren datzelfde te doen. Op 31 December 2017 stond er € 24.722,18 op de rekening van de Stichting.

 

Structurele steun

Een aantal van onze donoren maakt maandelijks een bedrag over. Hier zijn wij als Stichting erg blij mee. Op deze manier ontstaat een gestage kasstroom, die het onafhankelijk van speciale acties en incidentele giften, mogelijk maakt meer planmatig te werk te gaan. De Stichting dankt iedereen die een bijdrage heeft geleverd. In welke vorm dan ook. Op dit moment werken we aan onze middellange tot lange termijn plannen die een breder doel dienen. Om dit te bereiken zullen we forse reserves moeten opbouwen.