Verantwoording 2017

VERANTWOORDING 2017

De Stichting heeft in het oprichtingsjaar 2017 in totaal € 38.006,92 aan donaties ontvangen.  We hebben hiervan in totaal € 13.049,88 bijgedragen aan de uitgaven van de familie Welp voor het verblijf van ruim drie maanden in Atlanta aan het Shepherd Center in Atlanta. Dit geld is gebruikt voor onder andere reis- en verblijfkosten, autohuur en een aantal uitgaven aan uitrusting, die niet gedekt worden door verzekeringen of andere bronnen. Daarnaast heeft de Stichting € 285,- aan oprichtings- en geldinzamelingskosten gemaakt. Die kosten zijn laag gebleven. Niet alleen omdat veel werkzaamheden door bestuursleden in eigen beheer en vrije tijd zijn verricht, maar ook doordat derden veelal bereid waren datzelfde te doen. Op 31 December 2017 stond er € 24.722,18 op de rekening van de Stichting.

Grote donaties

De Stichting is in 2017 door meer dan honderd personen, bedrijven of organisaties ondersteund. Daarbij waren een tiental bijdragen van € 500,- of meer, waarvan de Stichting met name de bijdrage van de Brederode Daltonschool van € 5.000,- wil noemen. Dit was gebaseerd op de enorme inzet van veel kinderen, die hun oud-schoolgenoot op deze wijze een hart onder de riem wilden steken.

Continue kasstroom

Daarnaast ontving de Stichting circa € 8.000,- van ruim honderd verschillende donoren. Een aantal donoren heeft besloten maandelijks een bedrag over te maken, hetgeen de Stichting toejuicht.

Op deze manier ontstaat een gestage kasstroom, die het onafhankelijk van speciale acties en incidentele giften, mogelijk maakt bij te dragen aan de uitgaven van de Familie Welp en zo meer planmatig te werk te gaan. De Stichting dankt iedereen die een bijdrage heeft geleverd, in welke vorm dan ook.

2018-05-15T22:24:13+00:00