NEUROFEEDBACK EN NAH

Neurofeedback therapie wordt veel toegepast bij mensen met ADHD. Maar uit onderzoek blijkt deze therapie ook succesvol kan zijn bij patiënten met NAH. Jesse heeft de afgelopen maanden ruim 40 neurofeedback behandelingen gevolgd bij ‘Praktijk voor lichaam en brein’ in Spaarndam. Maar wat houdt dit nu eigenlijk precies in?

Neurofeedback is een behandelmethode waarmee de hersenen worden geleerd meer in balans te komen waardoor verschillende klachten verminderd of verholpen kunnen worden. Dit gebeurt door het meten en zichtbaar maken van de hersenactiviteit zodat men leert invloed uit te oefenen op deze activiteit. Door het zelf zien wat er gebeurt, kan men de hersenactiviteit beïnvloeden en veranderen.

Meten elektrische signalen

Onze hersenen geven minuscule elektrische signalen af, wanneer een signaal wordt doorgegeven van de ene hersencel naar de andere. Het signaal dat gemeten wordt heet in medische termen een EEG-signaal.

Resultaat neurofeedback voor Jesse

Na ruim 40 behandelingen is er bij Jesse wel degelijk resultaat gebleken. Eerst kreeg Jesse twee behandelingen per week en daarna nog een extra sessie van tien behandelingen in twee weken. Jesse zijn concentratie is tijdens de therapieën aanzienlijk beter en ook zijn belastbaarheid is vergroot. Zijn werkgeheugen is sneller geworden en ook zijn korte termijn geheugen is verbeterd. Verschillende delen van zijn brein zijn geactiveerd door het kijken naar een film. Tijdens het kijken wordt het beeld soms kleiner en moeten je hersenen focussen om geconcentreerd te blijven. Als dat lukt, wordt het beeldscherm weer groter en kan je meer van de film zien. Jesse kreeg elektroden op verschillende plekken op zijn hoofd aangebracht en deze staan weer in verbinding met een monitor die de hersenactiviteit meet. De eerste sessie kon Jesse twee keer vijf minuten kijken. Na 40 behandelingen kon Jesse 45 minuten geconcentreerd naar een film kijken. Voor de behandelingen was Jesse erg gevoelig voor prikkelingen van buitenaf. Dit is nu aanzienlijk minder en kan hij veel meer aan!