NIEUW REKENING NUMMER!

Door een vervelende fout bij de ABN-AMRO heeft onze stichting per vandaag een nieuw rekeningnummer. Het nieuwe nummer is: NL37 ABNA 0810898748. Heeft u op onze site een automatische incasso ingevuld? Dat is geen probleem, het bedrag wordt automatisch overgeboekt naar de juiste rekening. Onze excuses voor de overlast.